หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง จังหวัดนครสวรรค์ ยินดีให้บริการ ติดต่อโทร.056-382-027ต่อ 0 ค่ะ
 
 
ข่าวสาร
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2565  28 เม.ย. 2565 480
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นว.ถ.36 - 016 (สายเลี่ยงเมือง ม.1 - ม. 4 ช่วงที่ 2 กม.1+000 - กม.1+100) ม. 4 ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์  19 เม.ย. 2565 112
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นว.ถ.36 - 016 (สายเลี่ยงเมือง ม.1 - ม. 4 ช่วงที่ 1 กม.0+100 - กม.0+300) ม.1 ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์  19 เม.ย. 2565 247
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นว.ถ.36 - 016 (สายเลี่ยงเมือง ม.1 - ม. 4) ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์  18 เม.ย. 2565 60
กฎหมาย/ระเบียบงานบุคคล     12 เม.ย. 2565 539
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกหินตะเข้ นว.ถ.36-003 หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 4 ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์  11 เม.ย. 2565 1248
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองทราย - บานสระบัว (ช่วง กม.1+250 - กม.2+000) หมู่ที่ 8 ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์  11 เม.ย. 2565 219
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกป่าสัก หมู่ที่ 1 - แยกคอกกวาง หมู่ที่ 3 ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์  11 เม.ย. 2565 267
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้อถิ่น นว.ถ.36-017 สายแยก นว.ถ.36-005 ช่วง กม. 1+490 - เขาใบไม้ ม. 8 ต.เขาทอง อ.พยุหะครี จ.นครสวรรค์  11 เม.ย. 2565 235
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรมประชุมประจำเดือน พนักงาน อบต.เขาทอง  5 เม.ย. 2565 345
กฎหมาย/ระเบียบงานบุคคล   ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติม)พ.ศ.2561  1 เม.ย. 2565 278
กฎหมาย/ระเบียบงานบุคคล   ประกาศคณะกรรมการมาตราฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตราฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  1 เม.ย. 2565 469
กฎหมาย/ระเบียบงานบุคคล   ประกาศคณะกรรมการมามาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการ หรือพนักงานท้องถิ่น  1 เม.ย. 2565 85
กฎหมาย/ระเบียบงานบุคคล   ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562  1 เม.ย. 2565 261
ข่าวประชาสัมพันธ์   การปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานและการเพิ่มประสิทธิภาพทาง การสื่อสารพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางต่างๆ  30 มี.ค. 2565 276
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ได้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานและการเพิ่มประสิทธิภาพทาง การสื่อสารผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ (Facebook)  29 มี.ค. 2565 232
ข่าวประชาสัมพันธ์   แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทรัยพย์สินของทางราชการ(กรณีการยืมพัสดุ)  28 มี.ค. 2565 81
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2565  28 มี.ค. 2565 54
กฎหมาย/ระเบียบงานบุคคล   หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ  28 มี.ค. 2565 68
กฎหมาย/ระเบียบงานบุคคล   หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  28 มี.ค. 2565 214
กฎหมาย/ระเบียบงานบุคคล   หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร  28 มี.ค. 2565 79
กฎหมาย/ระเบียบงานบุคคล   หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  28 มี.ค. 2565 65
กฎหมาย/ระเบียบงานบุคคล   หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  28 มี.ค. 2565 87
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งถึงผู้ใช้น้ำประปาในตำบลเขาทองทราบ  17 มี.ค. 2565 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   กฎบัตรการตรวจสอบภายใน นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  10 ก.พ. 2565 275
  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
สายตรงปลัด
โทร 089-860-7881
 
ภาษี
 

ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
GOOGLE EARTH
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
   
ประมวลผลสำรวจ
  LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
อบต.เขาทอง
อบต.เขาทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130 โทรศัพท์ : 056-382-027 โทรสาร : 056-382-027 ต่อ 6
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
จำนวนผู้เข้าชม 1,358,000 เริ่มนับ 10 ม.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10