หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง จังหวัดนครสวรรค์ ยินดีให้บริการ ติดต่อโทร.056-382-027ต่อ 0 ค่ะ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.khao-thong.go.th/h... https://www.khao-thong.go.th/o... 1.เข้าสู่ website อบต.เขาทอง
2.คลิกเลือกแถบเมนูด้านซ้าย หัวข้อเกี่ยวกับ อบต. เลือกข้อความ โครงสร้างองค์กร
3.แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.khao-thong.go.th/h... https://www.khao-thong.go.th/b... https://www.khao-thong.go.th/s... 1.เข้าสู่ website อบต.เขาทอง
2.คลิกเลือกแถบเมนูด้านซ้าย หัวข้อ บุคลากร เลือกข้อความ คณะผู้บริหาร
- (แสดงข้อมูลผู้บริหารสูงสุด)
3.คลิกเลือกแถบเมนูด้านซ้าย หัวข้อ บุคลากร เลือกข้อความ หัวหน้าส่วนราชการ
- (แสดงข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการ)
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.khao-thong.go.th/h... https://www.khao-thong.go.th/p... https://www.khao-thong.go.th/p... https://www.khao-thong.go.th/d... 1.เข้าสู่ website อบต.เขาทอง
2.คลิกเลือกแถบเมนูด้านซ้าย หัวข้อ เกี่ยวกับ อบต. เลือกข้อความ อำนาจหน้าที่
3.คลิกเลือก อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
4. คลิกเลือก พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
5.แสดงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.khao-thong.go.th/h... https://www.khao-thong.go.th/p... https://www.khao-thong.go.th/d... 1.เข้าสู่ website อบต.เขาทอง
2.คลิกเลือกแถบเมนูด้านซ้าย หัวข้อ แผน เลือกหัวข้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น
3.คลิกเลือก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
4.แสดงแผนพัฒนาท้องถิ่นในการดำเนินภารกิจของหน่วยงาน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ที่มีระยะมากกว่า 1 ปี อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์หรืิอแนวทาง หน้าที่ 48
(2) เป้าหมาย หน้าที่ 49
(3) ตัวชี้วัด หน้าที่ 49
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.khao-thong.go.th/h... https://www.khao-thong.go.th/c... 1.เข้าสู่ website อบต.เขาทอง
2.คลิกเลือกแถบเมนูด้านซ้าย หัวข้อ เกี่ยวกับ อบต.
3.คลิกเลือก ติดต่อ
4.แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล แผนที่ตั้ง
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.khao-thong.go.th/p... https://www.khao-thong.go.th/l... https://www.khao-thong.go.th/l... https://www.khao-thong.go.th/p... https://www.khao-thong.go.th/p... 1.เข้าสู่ website อบต.เขาทอง
2.คลิกเลือกแถบเมนูด้านซ้าย หัวข้อ ระเบียบ
3.คลิกเลือก
-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
-ระเบียบอื่นๆ
-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. แสดงลิงค์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.khao-thong.go.th/h... https://www.khao-thong.go.th/n... https://www.khao-thong.go.th/n... https://www.khao-thong.go.th/n... https://www.khao-thong.go.th/d... 1.เข้าสู่ website อบต.เขาทอง
2.เลือกแถบเมนูด้านซ้าย หัวข้อ ข่าวสาร
3.เลือก กิจกรรม
3.1.คลิกเลือก
-กิจกรรม
-กิจการสภา
-วิดีทัศน์
4.เลือก หัวข้อ ข่าวสาร อบต.
4.1.คลิกเลือก
- ข่าวประชาสัมพันธ์
-ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
5.แสดง ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.khao-thong.go.th/h... https://www.khao-thong.go.th/w... https://www.khao-thong.go.th/w... 1.เข้าสู่ website อบต.เขาทอง
2.เลือกแถบเมนูด้านซ้าย หัวข้อ บริการประชาชน
3.เลือก หัวข้อ รับเรื่องราวร้องเรียน
4.คลิกเลือก กระดานสนทนา
5.แสดง กระดานสนทนา ที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง
o9 Social Network https://www.khao-thong.go.th/h... https://www.facebook.com/peopl... 1.เข้าสู่ website อบต.เขาทอง
2.เลือกคลิกไอคอนมุมบนขวามือ facebook ของ อบต.เขาทอง
3.แสดงหน้าเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน facebook
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.khao-thong.go.th/h... https://www.khao-thong.go.th/p... https://www.khao-thong.go.th/p... https://www.khao-thong.go.th/d... 1.เข้าสู่ website อบต.เขาทอง
2.เลือกแถบเมนูด้านซ้าย หัวข้อ เกี่ยวกับ อบต.
3.คลิกเลือก คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
4.คลิกเลือก นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
5.แสดง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อบต.เขาทอง
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.khao-thong.go.th/h... https://www.khao-thong.go.th/p... https://www.khao-thong.go.th/p... https://www.khao-thong.go.th/d... 1.เข้าสู่ website อบต.เขาทอง
2.คลิกเลือกแถบเมนูด้านซ้าย หัวข้อ แผน เลือกหัวข้อ แผนการดำเนินงาน
3.คลิกเลือก แผนการดำเนินงานในรอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
4.แสดงแผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.2566
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.khao-thong.go.th/h... https://www.khao-thong.go.th/p... https://www.khao-thong.go.th/p... https://www.khao-thong.go.th/d... 1.เข้าสู่ website อบต.เขาทอง
2.เลือกแถบเมนูด้านซ้าย หัวข้อ รายงาน
3.คลิกเลือก รายงานผลการกำกับติดตาม
4.คลิกเลือก รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
5.แสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2566
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.khao-thong.go.th/h... https://www.khao-thong.go.th/p... https://www.khao-thong.go.th/p... https://www.khao-thong.go.th/d... 1.เข้าสู่ website อบต.เขาทอง
2.คลิกเลือกแถบเมนูด้านซ้าย หัวข้อ รายงาน
3.คลิกเลือก รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
4.คลิกเลือก รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565
5.แสดง รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 ของ อบต.เขาทอง โดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม หน้าที่ 23
(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ หน้าที่ 23
(3) ปัญหา/อุปสรรค หน้าที่ 24
(4) ข้อเสนอแนะ หน้าที่ 24
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.khao-thong.go.th/h... https://www.khao-thong.go.th/p... https://www.khao-thong.go.th/p... https://www.khao-thong.go.th/d... 1.เข้าสู่ website อบต.เขาทอง
2.เลือกแถบเมนูด้านซ้าย หัวข้อ เกี่ยวกับ อบต.
3.คลิกเลือก คู่มือการปฏิบัติงาน
4.แสดง คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ที่ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
5.คลิกเลือก เช่น คู่มือการปฏิบัติงานนิติกร องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทอง แสดงงานคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนิติกร  งานนิติการ
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.khao-thong.go.th/h... https://www.khao-thong.go.th/s... https://www.khao-thong.go.th/s... https://www.khao-thong.go.th/d... 1.เข้าสู่ website อบต.เขาทอง
2.เลือกแถบเมนูด้านซ้าย หัวข้อ บริการประชาชน
3.คลิกเลือก คู่มือประชาชน
4.คลิกเลือก หน้าที่ 2
5.แสดง คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.khao-thong.go.th/h... https://www.khao-thong.go.th/p... https://www.khao-thong.go.th/p... https://www.khao-thong.go.th/d... 1.เข้าสู่ website อบต.เขาทอง
2.เลือกแถบเมนูด้านซ้าย หัวข้อ รายงาน
3.คลิกเลือก สถิติ
4.แสดงลิงค์ข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน อบต.เขาทอง
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.khao-thong.go.th/h... https://www.khao-thong.go.th/p... https://www.khao-thong.go.th/p... https://www.khao-thong.go.th/d... 1.เข้าสู่ website อบต.เขาทอง
2.เลือกแถบเมนูด้านซ้าย หัวข้อ รายงาน
3.คลิกเลือก หัวข้อ รายงานอื่นๆ
4.คลิกเลือกรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ในปี พ.ศ.2565
5.แสดงข้อมูลผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.เขาทอง ในปี พ.ศ.2565
o18 E-Service https://www.khao-thong.go.th/h... https://docs.google.com/forms/... 1.เข้าสู่ website อบต.เขาทอง
2.เลื่อนลงหน้า website อบต.เขาทอง
3.ปรากฎหัวข้อ E-Service
4.เลือกคลิก (CLICK) หรือแสกนคิวอาร์โค้ด
-คำร้องทั่วไป
-คำร้องกองช่าง
-คำร้องของานป้องกันฯ
-คำร้องของานสาธารณสุข
4.แสดง ช่องทางการให้บริการหรือธุรกรรมของ อบต.เขาทองที่สอดคล้องกับภาระกิจของหน่วยงาน โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.khao-thong.go.th/h... https://www.khao-thong.go.th/p... https://www.khao-thong.go.th/p... https://www.khao-thong.go.th/d... 1.เข้าสู่ website อบต.เขาทอง
2.เลือกแถบเมนูด้านซ้าย หัวข้อ แผน
3.คลิกเลือก แผนการจัดหาพัสดุ
4.คลิกเลือก แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566
5.แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุัภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยเป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2566
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.khao-thong.go.th/h... https://www.khao-thong.go.th/e... http://process3.gprocurement.g... 1.เข้าสู่ website อบต.เขาทอง
2.เลือกแถบเมนูด้านซ้าย หัวข้อ ข่าวสาร
3.เลือก ข่าวสาร อบต.
4.คลิกเลือก ประกาศจากระบบ e-gp
5.คลิกเลือก หน้า 1
6. แสดงลิงค์ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ.2566 ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
7. ตัวอย่างประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ในปี พ.ศ. 2566
-คลิกเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 36-033 สายทุ่งหลวงหมู่ที่ 3 บ้านเหนือกลาง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 907.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,560 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.เขาทองกำหนด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8.แสดงข้อมูล ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ที่จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และเป็นข้อมูลในปี พ.ศ.2566
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.khao-thong.go.th/h... https://www.khao-thong.go.th/p... https://www.khao-thong.go.th/p... https://www.khao-thong.go.th/p... https://www.khao-thong.go.th/p... https://www.khao-thong.go.th/p... https://www.khao-thong.go.th/p... https://www.khao-thong.go.th/p... 1.เข้าสู่ website อบต.เขาทอง
2.เลือกแถบเมนูด้านซ้าย หัวข้อ รายงาน
3.คลิกเลือก สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
4.แสดงลิงค์ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง แบบรายเดือน (สขร.1)
5.แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง แบบรายเดือน (สขร.1) ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2566
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.khao-thong.go.th/h... https://www.khao-thong.go.th/p... https://www.khao-thong.go.th/p... https://www.khao-thong.go.th/d... 1.เข้าสู่ website อบต.เขาทอง
2.เลือกแถบเมนูด้านซ้าย หัวข้อ รายงาน
3.คลิกเลือก รายงานสรุปผลการจัดจ้างประจำปี (สขร.)
4.คลิกเลือก ประกาศ อบต.เขาทอง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565
5.แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ประจำปี พ.ศ.2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.khao-thong.go.th/h... https://www.khao-thong.go.th/p... https://www.khao-thong.go.th/d... 1.เข้าสู่ website อบต.เขาทอง
2.เลือกแถบเมนูด้านซ้าย หัวข้อ การบริหารบุคคล
3.คลิกเลือก นโยบายบริหารงานบุคคล
4.แสดงลิงค์ ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง 2566
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.khao-thong.go.th/h... https://www.khao-thong.go.th/p... https://www.khao-thong.go.th/p... https://www.khao-thong.go.th/d... 1.เข้าสู่ website อบต.เขาทอง
2.เลือกแถบเมนูด้านซ้าย หัวข้อ การบริหารบุคคล
3.คลิกเลือก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
4.คลิกเลือก การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566
5.แสดงลิงค์ แบบรายงานผลการดำเนินการตานโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 2566
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.khao-thong.go.th/h... https://www.khao-thong.go.th/p... https://www.khao-thong.go.th/p... https://www.khao-thong.go.th/p... https://www.khao-thong.go.th/p... https://www.khao-thong.go.th/p... https://www.khao-thong.go.th/p... 1.เข้าสู่ website อบต.เขาทอง
2.เลือกแถบเมนูด้านซ้าย หัวข้อ การบริหารบุคคล
3.คลิกเลือก หลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4.แสดงลิงค์ต่างๆ ที่เป็นใช้หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ.2566
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.khao-thong.go.th/h... https://www.khao-thong.go.th/p... https://www.khao-thong.go.th/p... https://www.khao-thong.go.th/d... 1.เข้าสู่ website อบต.เขาทอง
2.เลือกแถบเมนูด้านซ้าย หัวข้อ การบริหารบุคคล
3.คลิกเลือก นโยบายบริหารงานบุคคล
4.แสดงลิงค์ ประกาศ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.khao-thong.go.th/h... https://www.khao-thong.go.th/p... https://www.khao-thong.go.th/d... https://www.khao-thong.go.th/d... 1.เข้าสู่ website อบต.เขาทอง
2.เลือกแถบเมนูด้านซ้าย หัวข้อ แผน
3.คลิกเลือก แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4.แสดงลิงค์
-ประกาศ อบต.เขาทอง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบัติการจัดการ เรื่อง ร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.เขาทอง
-คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต สำหรับเป็นแนวปฏิบัติการจัดการ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.khao-thong.go.th/h... https://www.khao-thong.go.th/c... 1.เข้าสู่ website อบต.เขาทอง
2.เลือกแถบเมนูด้านซ้าย หัวข้อ บริการประชาชน
3.เลือก รับเรื่องราวร้องเรียน
4.คลิกเลือก ร้องเรียนทุจริต
5.แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน อบต.เขาทอง
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.khao-thong.go.th/h... https://www.khao-thong.go.th/p... https://www.khao-thong.go.th/p... https://www.khao-thong.go.th/d... 1.เข้าสู่ website อบต.เขาทอง
2.เลือกแถบเมนูด้านซ้าย หัวข้อ รายงาน
3.คลิกเลือก สถิติ
4.คลิกเลือก ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
5.แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.khao-thong.go.th/h... https://www.khao-thong.go.th/n... https://www.khao-thong.go.th/n... https://www.khao-thong.go.th/d... 1.เข้าสู่ website อบต.เขาทอง
2.เลือกแถบเมนูด้านซ้าย หัวข้อ ข่าวสาร เลือกหัวข้อ ข่าวสาร อบต.
3.คลิกเลือก ข่าวประชาสัมพันธ์
4.คลิกเลือก การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
5.แสดงข้อมูล รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
  (1)     2   
 
 
 
 
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
สายตรงปลัด
โทร 082-572-6157
 
ภาษี
 

ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
GOOGLE EARTH
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
   
ประมวลผลสำรวจ
  LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
อบต.เขาทอง
อบต.เขาทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130 โทรศัพท์ : 056-382-027 โทรสาร : 056-382-027 ต่อ 6
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
จำนวนผู้เข้าชม 5,227,648 เริ่มนับ 10 ม.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10