หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง จังหวัดนครสวรรค์ ยินดีให้บริการ ติดต่อโทร.056-382-027ต่อ 0 ค่ะ
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


เครื่องสำรองไฟขนาด ๑ kVA จำนวน ๒ เครื่อง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๑,๔๐๐ บาท เพื่อใช้ในงานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 27 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น จำนวน ๗ รายการ (ตามเอกสารแนบ) เป็นจำนวนเงิน ๓๗,๒๐๐ บาท เพื่อใช้ในงานสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]ซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์ รุ่น FB๑๓๕L ขนาด ๑๒ โวลต์ ๘๕ แอมป์ จำนวน ๑ ลูก ๆละ ๓,๒๐๐ บาท สำหรับใช้กับรถกู้ชีพ กู้ภัย หมายเลขทะเบียน บล ๖๗๕๕ นครสวรรค์ เพื่อใช้ในงานสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาตรวจ/เช็ค/ซ่อม/เปลี่ยน รถขยะหมายเลขทะเบียน ๘๓-๖๒๒๖ นครสวรรค์ จำนวน ๘ รายการ (ตามเอกสารแนบท้าย) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๙,๖๓๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดยูเอชที ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาทอง จำนวน ๒,๓๑๐ กล่องๆละ ๗.๘๒ บาท เป็นเงิน ๑๘,๐๖๔.๒๐ บาท ช่วงปิดเทอม ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดยูเอชที ให้กับโรงเรียนเขาทอง จำนวน ๑๔,๕๘๐ กล่องๆละ ๗.๘๒ บาทเป็นเงิน ๑๑๔,๐๑๕.๖๐ ช่วงปิดเทอม ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๕ รายการ (ตามเอกสารแนบท้าย) ใช้ในกองช่าง จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๑,๐๗๐ บาท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาตรวจ/เช็ค/ซ่อม/เปลี่ยน เครื่องพ่นละอองฝอย จำนวน ๓ เครื่อง รุ่น Makita ตัวที่ ๑, รุ่น Makita ตัวที่ ๒ และรุ่น Fontan S ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง รหัสครุภัณฑ์ ๖๐๕-๖๔-๐๐๐๗, ๖๐๕-๖๔-๐๐๐๘ และ ๖๐๕-๕๑-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]ซื้อป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย ตามโครงการทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาทอง ขนาด ๑ x ๔ เมตร (พร้อมพับตาไก่) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๕๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๙๙.๙๐ บาท ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๔,๕๓๐ เพื่อใช้งานในกองคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๕๒๐ บาท ใช้ในงานสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน ๑ คัน [ 14 ก.ย. 2565 ]วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๖ รายการ (ตามเอกสารแนบท้าย) เป็นเงิน ๗๗,๘๗๑ บาทเพื่อใช้ในงานกองช่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง [ 13 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ (ตามเอกสารแนบ) ใช้ในงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๘๓๘ บาท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๒,๔๐๐ โด๊ส ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เป็นเงิน ๘๔,๐๐๐ บาท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (สำนักงานปลัด/งานสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบขุดดินและขุดลอก (บริเวณหมู่ที่ ๕) จำนวน ๑๘ ชั่วโมงๆละ ๑,๗๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๐,๖๐๐ บาท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมารถไถติดใบมีดเพื่อเกลี่ยเศษดินเศษวัชพืชตามไหล่ทางถนนภายในตำบลเขาทอง จำนวน ๓๕ ชั่วโมงๆละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๓ รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๐,๘๙๑ บาท (ใช้ในงานกองช่าง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2565 ]ซื้อป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย ตามโครงการทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาทอง ขนาด ๑ x ๔ เมตร (พร้อมพับตาไก่) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๕๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 21
 
 
 
 
 
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
สายตรงปลัด
โทร 089-860-7881
 
ภาษี
 

ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
GOOGLE EARTH
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
   
ประมวลผลสำรวจ
  LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
อบต.เขาทอง
อบต.เขาทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130 โทรศัพท์ : 056-382-027 โทรสาร : 056-382-027 ต่อ 6
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
จำนวนผู้เข้าชม 1,358,419 เริ่มนับ 10 ม.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10