หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง จังหวัดนครสวรรค์ ยินดีให้บริการ ติดต่อโทร.056-382-027ต่อ 0 ค่ะ
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาทอง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ปิดเทอม (นมยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง) จำนวน ๒,๓๑๐ กล่องๆละ ๘.๑๓ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๗๘๐.๓๐ บาท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนเขาทอง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ปิดเทอม (นมยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง) จำนวน ๑๔,๔๓๐ กล่องๆละ ๘.๑๓ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๗,๓๑๕.๙๐ บาท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๓๖-๐๓๓ สายทุ่งหลวงหมู่ที่ ๓ บ้านเหนือกลาง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.เขาทองกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๓๖-๐๓๙ สายห้วงกระเส่า หมู่ที่ ๕ บ้านเขาทอง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร ตำบลเขาทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๕๐ เมตร เทพื้นคอนกรีต (ตามแบบที่ อบต.เขาทองกำหนด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 มี.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๒ รายการ ใช้ในงานราชการของส่วนการศึกษา สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๓๖-๐๓๓ สายทุ่งหลวงหมู่ที่ ๓ บ้านเหนือกลาง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.เขาทองกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๓๖-๐๓๙ สายห้วงกระเส่า หมู่ที่ ๕ บ้านเขาทอง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร ตำบลเขาทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๕๐ เมตร เทพื้นคอนกรีต (ตามแบบที่ อบต.เขาทองกำหนด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 มี.ค. 2566 ]ซื้อป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๓,๘๑๐ บาท เพื่อใช้ในงานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้ เพื่อใช้ในงานแผนงานการศึกษา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้ เพื่อใช้ในงานกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบแขวน) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู รวมราคาติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้สำหรับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบแขวน) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู รวมราคาติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานสำนักงานปลัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2566 ]จ้างจ้างเหมาตรวจ/เช็ค/ซ่อม/เปลี่ยน เครื่องปรับอากาศของสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง จำนวน ๑ เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๔-๐๐๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2566 ]โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๕๐ เมตร เทพื้นคอนกรีต (ตามแบบที่ อบต.เขาทองกำหนด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 22 ก.พ. 2566 ]ซื้อป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๓,๘๑๐ บาท เพื่อใช้ในงานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้ เพื่อใช้ในงานแผนงานการศึกษา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้ เพื่อใช้ในงานกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบแขวน) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู รวมราคาติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้สำหรับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 25
 
 
 
 
 
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
สายตรงปลัด
โทร 082-572-6157
 
ภาษี
 

ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
GOOGLE EARTH
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
   
ประมวลผลสำรวจ
  LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
อบต.เขาทอง
อบต.เขาทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130 โทรศัพท์ : 056-382-027 โทรสาร : 056-382-027 ต่อ 6
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
จำนวนผู้เข้าชม 3,737,580 เริ่มนับ 10 ม.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10