หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง จังหวัดนครสวรรค์ ยินดีให้บริการ ติดต่อโทร.056-382-027ต่อ 0 ค่ะ
 
 
บทบาทหน้าที่
 
 
  บทบาทหน้าที่ สำนักปลัด
 
     
  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ งานธุรการ สารบรรณ การจัดทำแผนตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับงานประชุมสภาฯ การจัดทำทะเบียนสมาชิก อบต. คณะกรรมการบริหารงานเลือกตั้ง การดำเนินการตามนโยบายของรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม การให้คำปรึกษาเรื่องหน้าที่ และความรับผิดชอบการปกครอง บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต.ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  
     
 
 
  บทบาทหน้าที่ กองคลัง
 
     
  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ การจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ - จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิตเงิน ได้ประเภทต่าง การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษี และนำส่งรายงานคงเหลือประจำ การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาประโยชน์จากสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัด และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญ และเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ และปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  
     
 
 
  บทบาทหน้าที่ กองช่าง
 
     
  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ งานออกแบบสำรวจ ประมาณราคาและการจัดทำโครงการใช้จ่ายเงิน ของ อบต. งานควบคุมงานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ งานขุดถมดิน ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติตำบล และผังเมือง งานควบคุมการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร การให้คำปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมาย  
     
 
 
  บทบาทหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม
 
     
  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชน สนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ การให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติติหน้าที่อื่นเกี่ยวข้อง
 
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
ยินดีต้อนรับ
 
 
 
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
สายตรงปลัด
โทร 082-572-6157
 
ภาษี
 

ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
GOOGLE EARTH
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
   
ประมวลผลสำรวจ
  LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
อบต.เขาทอง
อบต.เขาทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130 โทรศัพท์ : 056-382-027 โทรสาร : 056-382-027 ต่อ 6
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
จำนวนผู้เข้าชม 4,937,594 เริ่มนับ 10 ม.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10